Elekstriske Såmaskiner

Jeg forhandler såmaskiner fra Vistech

Produsert i Østerrike

Våre såmaskiner leveres med 40 - 150 liters beholder i plast. 

Her kan det justeres hastighet, spredebredde, og åpning/lukking av maskinen

Alle såmaskinene leveres med styrepanel.

Alle v¨åre såmaskiner har medfølgende styreboks, kabler for rask montering.

Vi har også godt med tileggsutstyr og reservedeler. 

Kabler og monteringstilbehør medfølger

Ypperlig til resåing av feks eng.

Vi har 3 såmaskiner i sortimentet.
- VT 1.4
- VT 2.9
- VT 3.15 - Luftstyrt

Du finner våre såmaskiner i nettbutikken!