DRONETJENESTER

Denne siden er under utvikling.


Vi vil etterhvert tilby tjenester som:
- Luftoppmåling
- Overvåkning av avlingsvekst
- Opprettelse av tildelingsfiler for variabel tildeling til presisjonslandbruket
- Måling av biomasse