DRONETJENESTER

Denne siden er under utvikling.


Vi vil etterhvert tilby tjenester som:
- Luftoppmåling
- Overvåkning av avlingsvekst
- Opprettelse av tildelingsfiler for variabel tildeling til presisjonslandbruket
- Måling av biomasse

Ønsker du mer informasjon om vår dronetjeneste?
Send inn skjemaet under, og du hører i fra oss.